Ontstaan

Landgoed De Loonderhoeve is een particulier initiatief dat voortkomt uit plezier in het planten van bomen, werken en wandelen in het groen. Dankzij veel tips die we in de loop der jaren kregen van natuurkenners en natuurbeschermers is dit gegroeid naar steeds actiever en bewuster natuurbeheer met binnen die grenzen ruimte voor de groenliefhebber.

Doelstellingen

De gronden van Landgoed De Loonderhoeve zijn omgezet in natuurgrond, met als doel de in de Dommelvallei al bestaande natuur te versterken. Aangezien de gronden zijn gelegen in de Ecologische Hoofdstructuur (EHS), sluit dit aan bij de door de overheid voor dit gebied benoemde doelen. Geografisch haakt het landgoed aan bij ondermeer percelen van Natuurmonumenten waar zij met grote kennis van zaken al langer aan natuurontwikkeling doet in dit gebied. Het oudste deel van Landgoed De Loonderhoeve is sinds maart 2006 door de Rijksoverheid aangemerkt als een landgoed in de zin van de Natuurschoonwet (NSW). Nadien werd nog aanliggende grond toegevoegd en sinds maart 2014 is het in zijn geheel één NSW landgoed geworden. De in dat kader van overheidswege opgestelde regels dienen mede als handvat voor de wijze waarop Landgoed De Loonderhoeve werkt aan het versterken van de plaatselijke natuur. (Voor informatie over de EHS, zie: Wikipedia ).

Openstelling sinds oktober 2012

Omdat wij zelf graag in het buitengebied wandelen, maken we dat voor een ander ook graag mogelijk. Daarbij hopen we de betrokkenheid bij dit natuurgebied op deze wijze te vergroten. Het is de bedoeling de bewoners van Dommelen en Waalre te laten meegenieten van het natuurschoon in de Dommelvallei, zonder die natuur daaronder te laten lijden. Vandaar dat wandelaars via twee daartoe aangelegde particuliere laarzenpaden welkom zijn tussen zonsopgang en zonsondergang, maar gemotoriseerde recreatie in dit gebied niet aan de orde is.

De sinds begin oktober 2012 voor wandelaars (ter bede) opengestelde laarzenpaden lopen beiden deels langs de rivier De Dommel. Honden mogen vermits aangelijnd mee. Die voorwaarde is er op advies van natuurkenners, om verstoring van de plaatselijk natuur te beperken. De paden (en de praktische voorwaarden) worden met bordjes aangewezen. Eén pad sluit aan op de Loonderweg te Dommelen, nabij "het Heike". Een tweede pad loopt door "de Elshouters" en sluit aan op de Beemdstraat in Waalre, een zandpad lopend van "Het loon" naar de Dommelseweg.

Samenwerking in de Dommelvallei

Het idee dat met het verwerven van gronden een wandeling langs de Dommel in Dommelen zou kunnen worden gerealiseerd was een belangrijke aanjager bij het uiteindelijk realiseren van een uitbreiding van het landgoed in Dommelen. Dit is mede dankzij medewerking van ondermeer Het Waterschap De Dommel en gemeente Valkenswaard mogelijk gebleken. Dankzij medewerking van Natuurmonumenten is het tweede gelijksoortig initiatief mogelijk geworden aan de Waalrese kant van de Dommelvallei. We hebben daarbij voor de praktische uitvoering mogen profiteren van het meedenken van diezelfde partijen en ondermeer Gemeente Waalre; Wandelvereniging Voetje voor voetje, IVN en de Brabantse Milieu Federatie.

Door Het Waterschap De Dommel is op het terrein van Landgoed De Loonderhoeve "vispassage de Loondermolen" gerealiseerd. Hierdoor kunnen de vissen in de beek weer stroomopwaarts zwemmen. Sinds eind 2013 is er ook een imker actief op Landgoed De Loondehoeve. Prachtige voorbeelden van hoe de plaatselijke natuur in samenwerking met anderen wordt versterkt.

Loondermolenpad & wandelen in Dommelvallei

Op 21 september 2014 werd het Loondermolenpad geopend, dat deels loopt over de gronden van Landgoed De Loonderhoeve en deels over gronden van anderen. Dit pad is een initiatief van Landgoed De Loonderhoeve, dat is gerealiseerd dankzij een vruchtbare samenwerking van een groot aantal partijen. Het betreft de gemeenten Valkenswaard, Waalre en Bergeijk; Natuurmonumenten; Waterschap De Dommel en enthousiaste particuliere eigenaren van aangrenzende natuurgrond in Dommelen.

De naam van het pad is gekozen als verwijzing naar de geschiedenis van De Loonderhoeve, oorspronkelijk het molenaarshuis gelegen bij de inmiddels verdwenen Loondermolen. (Voor meer informatie, zie: Wikipedia ).

Er zijn twee wandelaarsbruggen aangelegd, over Dommel en Keersop, waarbij rekening is gehouden met de kwetsbaarheid van de plaatselijke natuur op en rond het landgoed. Hiermee is een wandelverbinding gelegd tussen de Volmolen en de Loondermolen en tussen het buitengebied van Waalre, Dommelen en Bergeijk. Een heerlijk pad voor natuurliefhebbers met goede laarzen. (Voor meer informatie, zie: Natuurmonumenten ).

Download Wandelroutes

Copyright 2012 Landgoed de Loonderhoeve. Webdesign en webdevelopment door Omines